Sənaye və kənd təsərrüfatı
Avtomatlaşdırılmış idarəetmə
1 CV