Sənaye və kənd təsərrüfatı
Geologiya və ətraf mühit
2 CV
Mühəndis
700 AZN

Zöhrə Səmədova
Topoqraf
1200 AZN

Tale Mehdiyev