AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 2 İŞ ELANI

Yalnız "AZ CASPİAN CONSTRUCTİON MMC" şirkətinin elanları göstərilir

TOPOQRAF

AZ CASPİAN CONSTRUCTİON MMC

- Topoqrafiya-geodeziya işlərinin planlaşdırılması və təşkili;
- Təlimatlarla və normalarla tənzimlənən topoqrafik işlərin görülməsi;
- Planlaşdırılmış və hesablanmış texniki işlərin qeydiyyatının aparılması;
- Geodeziya və Mühəndislik alətlərindən istifadə etməklə xəritələrin hazrlanmasında tətbiq ediləcək nöqtələri müəyyən etmək;
- Topogeodeziya işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlər cədvəlinin və çöl nəzarət cədvəlinin tərtibi;
- Müxtəlif miqyaslı xəritələrin tərtib...

ELEKTRİK MÜHƏNDİSİ

AZ CASPİAN CONSTRUCTİON MMC

- Layihələndirmə məlumatlarını qəbul etmək, analiz etmək, ehtiyac və hədəflərə uyğun olaraq, mexanika, elektrik, zəif-axın sistemlərinin uyğunluğu barədə rəhbərliyə hesabat təqdim etmək
- Layihələndirilən cizgilərin elektrik sistemləri bölmələrini estetik, texniki tələblərə və ətraf mühitə uyğunluğu yönündən yoxlamaq və Layihəçiləri bu tələblərə istiqamətləndirmək
- MEP üzrə layihələrin analiz olunması, memarlıq, konstruksiya, elektrik və digər bölmələrlə uzlaşmasını nəzarətdə...