AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 2 İŞ ELANI

Yalnız ""ATS Soy Processing" MMC" şirkətinin elanları göstərilir

MEXANİK-ÇİLİNGƏR

"ATS Soy Processing" MMC

- Müəssisədə avadanlıqların təmirini təşkil etmək
- Bütün avadanlıqların qəzasız və etibarlı işini, düzgün istismarını, vaxtında və keyfiyyətli təmirini, texniki xidmətini həyata keçirtmək
- İşdə müasir texniki vasitələrin istifadəsi üzrə təkliflər vermək
- Texniki xidmətlərlə bağlı hesabatlar hazırlamaq
- Dəzgah və mexanizmlərin ayrı-ayrı hərəkətli hissələrinin sıradan çıxması və yeyilməsinin səbəbini təyin etmək
- İllik texniki xidmət planına uyğun olaraq planlı təmirini təşkil...

FƏHLƏ (İSTEHSALAT ÜZRƏ)

"ATS Soy Processing" MMC

- İstehsalat sahələrində, anbarlarda yardımçı işləri yerinə yetirilməsi
- Yüklərin boşaldılması və yüklənməsi üçün sadə avadanlıqların və qurğuların qurulması
- Əl ilə və ya nəqliyyat vasitələrindən (əl arabası və başqa qaldırıcı, nəqledici mexanizmlərdən) istifadə etməklə yüklərin yüklənib boşaldılması, daşınması və anbar daxili emalı
- Nəqledici vasitələrdə və anbarda yükün bağlanılması və üstünün örtülməsi
- Nəqledici vasitələrin təmizlənməsi və yağlanması
- Sexlərdə və başqa...

XırdalanXidmət / Fəhlə